Deskundig en betaalbaar

Waarvoor kunt u bij Van Dolder, De Geest & Hoekstra terecht?

Aansprakelijkheidsrecht en schadevergoeding

Indien u aansprakelijk wordt gesteld of iemand anders aansprakelijk wilt stellen bij allerlei vormen van schade. (verkeersongeval, brand- waterschade, bedrijfsongeval, mishandeling, onrechtmatig handelen, wanprestatie etc.)

Lees verder

Arbeidsrecht
(werkgever en werknemer)

Het opstellen van arbeidovereenkomsten, begeleiding bij ontslag, ontslagvergoeding, raad en daad bij reorganisatie, reintegratie, arbeidsongeschiktheid door een ongeval en andere arbeidsgerelateerde zaken.

Lees verder

Huurrecht
 

Of u nu de hurende partij bent of de verhurende partij, bij zaken over (huur)opzeggingen, betalingen, onderhoud, verplichtingen, overlast, naleven van afspraken en contracten.

Lees verder

Jeugdrecht

Voor minderjarigen die in aanraking komen met justitie en/of politie (diefstal, vernieling, mishandeling etc), maar ook bij gezagskwesties, uithuisplaatsingen en onder toezichtstellingen (OTS).

Lees verder

Letselschade

Heeft u letsel danwel schade ondervonden door een (bedrijfs)ongeval, mishandeling, overlast of wanprestatie? Dan zijn er wellicht mogelijkeden voor schadevergoeding.

Lees verder

Mediation

Indien u in onderling overleg wilt scheiden en zaken als ouderschapsplan, alimentatie, boedelverdeling en pensioen verevening in harmonie wilt regelen, zonder belangen uit het oog te verliezen.

Lees verder

Personen- en Familierecht

Bij beëindiging van een relatie waarbij mediation geen optie is, maar zaken als boedelverdeling, kinderalimentatie, partneralimentatie, ouderschapsplan, omgang, erkenning etc wel geregeld moeten worden.

Lees verder

Strafrecht

Niet alleen diefstal, oplichting, mishandeling of drugsgerelateerde zaken, maar ook met drank op rijden, doorrijden na schade aan een geparkeerde auto, of klein vechtpartijtje zijn strafbare feiten.

Lees verder

Verzekeringsrecht

Verzekeringsmaatschappijen hebben een lange adem, een vermoeiende langedurige correspondentie ten gevolg, belangrijk om tijdig deskundige hulp in te roepen om te krijgen waar u recht op heeft.

Lees verder

Aangesloten bij

 
vFas, Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars
MFN, Mediatorsfederatie Nederland
LSA, Letselschade advocaten
WAA, Werkgroep Artsen en Advocaten
High Trust kantoor, Raad voor Rechtsbijstand
 

Reacties van onze clienten

"Ik wilde je nog bedanken voor al je werk, ik vond de samenwerking zeer prettig. Heel erg bedankt voor alles"
client van mr. de Geest

"Wij willen u bedanken voor uw begrip, tijd en inzet. Dankzij u hebben wij de kinderen terug."
clienten van mr. E. Hoekstra

"Dankzij de inzet van mr. Van Dolder heb ik zowel bij de rechtbank als bij het Hof volledig gelijk gekregen. Ook zijn al mijn kosten vergoed."
client van mr. R. van Dolder

Tarieven

Gratis kennismakingsgesprek

Bij Van Dolder, De Geest & Hoekstra advocaten kunt u terecht voor een gratis kennismakings/-adviesgesprek voor de duur van een half uur. Tijdens dat gesprek kan vastgesteld worden of uw zaak kans van slagen heeft en dus in behandeling kan worden genomen.

Nota

Bij Van Dolder, De Geest & Hoekstra advocaten geldt als uitgangspunt dat de werkzaamheden worden gedeclareerd tegen een gunstig uurtarief, welk bedrag nog wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten en 21% BTW.De nota zal altijd voorzien zijn van een urenspecificatie. Bijkomende kosten (zoals griffierechten, kosten voor het opvragen van gemeentelijke bescheiden, kosten voor derden zoals een verplichte deurwaarder) worden eveneens gespecificeerd in rekening gebracht.

Afwijkende tarieven bij schadevergoedingen

Als de aansprakelijkheid vaststaat, verhaalt mr. Van Dolder uw advocaatkosten op de tegenpartij. Dan kost de juridische bijstand door mr. Van Dolder u dus niets. Bovendien biedt mr. Van Dolder u de mogelijkheid om gebruik te maken van de door de overheid gefinancierde rechtshulp. Slachtoffers van ernstige strafbare feiten worden door mr. Van Dolder altijd volledig kosteloos bijgestaan.

Door de overheid gesubsidieerde rechtshulp (toevoeging)

Het is in Nederland in de Grondwet vastgelegd: wie rechtsbijstand nodig heeft maar wie dat niet kan betalen, heeft recht op gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een toevoeging genoemd. De toevoeging wordt door de advocaat aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt, betaalt de overheid een groot deel van de kosten van de advocaat. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden.

Meer over toevoegingen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand